Producent wyrobów garmażeryjnych

45-720 Opole, ul. Koszyka 21, tel./fax: 77 457 30 14

Instrukcja Obsługi


Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczona jest skrócona instrukcja obsługi logowania do programu za pierwszym razem.
Pokazany jest również sposób odwoływania obiadów.