Producent wyrobów garmażeryjnych

45-720 Opole, ul. Koszyka 21, tel./fax: 77 457 30 14