Producent wyrobów garmażeryjnych

45-720 Opole, ul. Koszyka 21, tel./fax: 77 457 30 14

Wykaz szkół


Poniżej zamieszczone są linki do logowania w systemie zamawiania, odwoływania i opłat za obiady.

Prosimy wybrać właściwą szkołę, w której dziecko będzie korzystało z wyżywienia.
Prosimy zapoznać się z regulaminem i założyć konto zgodnie z podanymi wskazówkami.


Uwaga, kontakt w sprawie obiadów:

Wykaz stołówek szkolnych:

  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 9 im. Generała Władysława Andersa, ul. Oleska 68, 45-222 Opole
  • www.plo9.marciniakobiady.pl
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20, im. Księcia Jana Dobrego w Opolu, ul. Grudzicka 48, 45-432 Opole
  • psp20.marciniakobiady.pl
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10, im. Henryka Sienkiewicza w Opolu, ul. Wróblewskiego 7, 45-760 Opole
  • psp10.marciniakobiady.pl